هیئت مدیرۀ دورۀ سوم

هیئت مدیرۀ دورۀ سوم
1.  دکتر مریم حسینی (رئیس)
2.  دکتر حمیدرضا شعیری (نائب رئیس)
3.  دکتر حسن ذوالفقاری (خزانه‌دار)
4.  دکتر علیرضا نیکویی (عضو هیئت مدیره)
5.  دکتر مرتضی بابک معین (عضو هیئت مدیره
6.  دکتر ابوالفضل حری (عضو هیئت مدیره)
7.  دکتر زهرا حیاتی(عضو هیئت مدیره)

تاریخ انتشار : شنبه 20 دي 1399
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن علمی نقد ادبی ایران می باشد .
طراحی سایت