نشست نقد رمان مرشد و مارگریتا،

شست نقد رمان مرشد و مارگریتا، اثر میخائیل بولگاکف، درتاریخ پنجم شهریورماه در دانشگاه الزهرا برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر مریم حسینی و اعضای شاخه دانشجویی انجمن نقد ادبی تشکیل شد، لیلا پیغمبرزاده، دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی، با رویکرد مطالعات فرهنگی زوایای مختلف شخصیت پردازی رمان مرشد و ماگاریتا را بررسی کرد و آگیتا محمدزاده ، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، وجوه بینامتنیت رمان و کتاب مقدس و همچنین فاوست گوته را تحلیل نمود. همچنین اعضای حاضر پیرامون ابعاد دیگر رمان، به بحث و تبادل نظر پرداختند. جلسه بعدی نشست نقد رمان در تاریخ نهم مهرماه در محل انجمن نقد ادبی، برای بررسی رمان «دل سگ» اثر میخائیل بولگاکف برگزار خواهد شد. خانم ها زینب شجاعی و نفیسه مرادی به نقد و بررسی این رمان خواهند پرداخت.

تاریخ انتشار : دوشنبه 4 آبان 1394
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن علمی نقد ادبی ایران می باشد .
طراحی سایت