سومین نشست حلقه روایت پژوهی

سومین نشست حلقه روایت پژوهی

 

 

برنامه جلسه سوم

ملک جمشید و چهل گیس 

 

 

افراد غیر عضو گروه روایت پژوهی كه تمایل به شركت در یک جلسه بصورت مهمان را دارند می توانند مبلغ 150،000 ریال به حساب زیر واریز نموده و اصل فیش را در روز جلسه به همراه داشته باشند - حساب شماره 143384160 بانک تجارت به نام انجمن علمی نقد ادبی ایران و یا كارت به كارت به شماره    5859837000023834  لازم بذکر است که برای افراد مهمان از طرف انجمن گواهی حضور در سخنرانی تخصصی فوق الذکر صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار : سه شنبه 21 شهريور 1396
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن علمی نقد ادبی ایران می باشد .
طراحی سایت