شماره اول دو فصلنامه روایت شناسی منتشر شد

شماره اول دو فصلنامه روایت شناسی منتشر شد:

 

عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396
  سیدعلی قاسم زاده؛ فضل الله خدادادی
 

2

فراروایت‌های اخلاقی و داستان‌های عامیانة ایرانی

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396
  مریم شریف نسب
 

3

تحلیل روایی عیاران و ارایه الگوی معنایی آن براساس ابومسلم نامه

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396
  کبری بهمنی
 

4

تحلیل نشانه –معناشناختی استعلای مکان در داستانِ کوتاه بزرگ بانوی روحِ من :خوانش پدیداری روایت

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396
  رضا رضایی
 

5

تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: فیلم خاک و داستان اوسنه باباسبحان

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396
  زهرا حیاتی؛ حسین صافی پیرلوجه؛ فرنوش میرزایی
 

6

پژوهشی در باب زمینه‌های نظری انفصال و اتّصال گفتمانی

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396
  مسعود آلگونه جونقانی
 

7

بررسی ساختار رمان «به هادس خوش آمدید» براساس نظریه ژپ لینت ولت و گرماس

  مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396
  ملیحه رشیدی
 

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه 31 خرداد 1396
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن علمی نقد ادبی ایران می باشد .
طراحی سایت