دکتر محمود فتوحی، برای تألیف مقاله در پانزدهمین جشنوارۀ نقد کتاب موسسۀ خانۀ کتاب (1 بهمن 1397)، شایستۀ تقدیر شناخته و موفق به کسب سپاسنامه و تندیس این جشنواره شد.
دکتر محمود فتوحی، عضو انجمن علمی نقد ادبی ایران و  سردبیر فصلنامۀ نقد ادبی

برای تألیف مقالۀ «نقد درسنامه های سبک شناسی» در پانزدهمین جشنوارۀ نقد کتاب موسسۀ خانۀ کتاب (1 بهمن 1397)، شایستۀ تقدیر شناخته و موفق به کسب سپاسنامه و تندیس این جشنواره شد. انجمن علمی نقد ادبی ایران، این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند بزرگ آرزوی سربلندی دارد

تاریخ انتشار : دوشنبه 8 بهمن 1397
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن علمی نقد ادبی ایران می باشد .
طراحی سایت