همایش بین المللی نشانه شناسی

انجمن زبان شناسی ایران، حلقه نشانه شناسی تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ) (ISC و
نشر نویسه پارسی  برگزار می کنند:
همایش بین المللی نشانه شناسی مسایل و کنش های اجتماعی
7 و 8 اسفند 7937

تاریخ انتشار : يكشنبه 5 اسفند 1397
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن علمی نقد ادبی ایران می باشد .
طراحی سایت