ترجمه کتاب فرانسوا یوست، درآمدی بر مطالعات ادبیات تطبیقی (دکتر علیرضا انوشیروانی)

فرانسوا یوست، درآمدی بر مطالعات ادبیات تطبیقی

مترجمان: دکتر علی‌رضا انوشیروانی، دکتر لاله آتشی و رقیه بهادری

فرانسوا یوست (1918-2001) استاد سوئیسی-تبار ادبیات تطبیقی دانشگاه ایلی‌نوی در اوربانا-شمپین، امریکا بود. درسنامۀ درآمدی بر ادبیات تطبیقی (1974) تصویری جامع از نظریه و روش تحقیقِ ادبیات تطبیقی را تا زمان انتشار کتاب ارائه می‌دهد.کتاب برای پژوهشگران ادبی و تطبیقگران نوشته شده و به پنج بخش تقسیم شده است. در بخش اول یوست خواننده را با پیشینۀ تاریخی و فلسفی ادبیات تطبیقی آشنا می‌کند و در بخش‌های بعدی چهارحوزۀ عمدۀ پژوهشی این دانش نوپا را از بُعد نظری و کاربردی مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش دوم به ارتباطات: شباهت‌ها و تأثیرات، بخش سوم به مطالعۀ تطبیقی مکتب‌های ادبی، بخش چهارم به مطالعۀ تطبیقی ژانرهای ادبی و بخش پنجم به مطالعۀ مضمون‌ها و شخصیت‌های ادبی اختصاص یافته است. در ترجمۀ فارسی سؤالاتی به پایان هر فصل اضافه شده است که همراه با راهنمای تدریس، کتاب را برای مدرسان و دانشجویان ادبیات تطبیقی در ایران مفیدتر می‌سازد و می‌تواند منبع الهام تحقیقات جدید و نظام‌مند در این حوزه باشد. این کتاب پنجره‌های جدیدی برای پژوهش در قلمرو ادبیات تطبیقی در ایران می‌گشاید و به بسیاری از سؤالات پژوهشگران ایرانی در این حوزه پاسخ علمی‌می‌دهد. این کتاب را سازمان مظالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) در زمستان 1397 منتشر کرده است. کتاب درآمدی بر مطالعات تطبیقی ادبی اثر زیگبرت پراور، استادادبیات تطبیقی دانشگاه آکسفورد، با ترجمۀ دکتر علی‌رضا انوشیروانی و دکتر مصطفی حسینی از انتشارت سمت سال گذشته به چاپ سوم رسید. اخیراً مقاله‌ای با عنوان «ناسامانگی ادبیات تطبیقی در ایران»  از دکتر علی‌رضا انوشیروانی، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه شیراز، در نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، دوفصل‌نامۀ علمی-پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1398، 79-110 به چاپ رسیده است.

تاریخ انتشار : دوشنبه 10 تير 1398
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن علمی نقد ادبی ایران می باشد .
طراحی سایت