کتاب سبک شناسی به قلم محمود فتوحی

کتاب سبک شناسی به قلم محمود فتوحی و حاوی مبانی نظری و روش‌های سبک شناسی از سوی انتشارات سخن در سال 1391  منتشر شد. دکتر فتوحی در این کتاب به مبانی نظری و طرح روش‌های سبک شناسی و  بومی کردن نظریات منتقدان و زبان شناسان غربی پرداخته‌است و به نوعی آرای آنها را با تجربیات ایرانی در این زمینه تطبیق داده‌است.

این کتاب پلی میان زبان شناسی و نقد ادبی است و افرادی که به فعالیت در زمینه نقد ادبی می پردازند، می توانند ضمن پی بردن به روشهای علمی سبک شناسی با کارکردها و عینیت های زبان نیز آشنا شوند.

تعریف سبک، کارکردهای سبک، ارتباط سبک شناسی با بلاغت، زبان شناسی، نقد ادبی وعلوم دیگر، مسائل تئوریک سبک، تحولات سبکی، فرآیند شکل گیری سبک ها و... عناوین برخی بخش‌های کتاب را تشکیل می دهند.

به گفتة دکتر فتوحی، این کتاب با هدف معرفی نظریه ها و به دست دادن یک نظام فکری در زمینه سبک شناسی نوشته شده است.

چهارده فصل کتاب در دو بخش سامان یافته‌است: سبک‌شناسی نظری و سبک‌شناسی عملی. پنج فصل نخست به بحث‌های نظری پیرامون زبان و چیستی سبک، ماهیت سبک ادبی و مسائل آن، ماهیت دانش سبک‌شناسی، نسبت سبک‌شناسی با دانش‌های ادبی و زبانی و رویکردهای سبک‌شناسی، اختصاص یافته‌است. نه فصل بخش دوم، با این هدف طراحی شده که شیوة بررسی عملی و تحلیل عینی سیک را در پنج لایة معرفی شده، نشان دهد. از فصل هشتم بحث‌ها کاربردی‌تر می‌شود. در پیشانی هر فصل اشاره‌ای کوتاه به قصد ورود خواننده، به بحث آورده‌ایم و در پایان هر فصل نیز فشردة بحث‌ها بازگو شده‌است. در پایان کتاب دو فصل فصل «سبک‌شناسی طنز» و «سبک زنانه» در واقع طرحی است برای کاربست روش لایه‌ای در دو قلمرو بافت و ایدئولوژی. طنز بر بافت متکی است و سبک زنانه بر لایة ایدئولوژیک.

تاریخ انتشار : دوشنبه 4 آبان 1394
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن علمی نقد ادبی ایران می باشد .
طراحی سایت